Home > Home Post > Tahukah Anda??

Tahukah Anda??

APAKAH HAK-HAK ANDA SEBAGAI PENGGUNA?

1. HAK UNTUK MENDAPATKAN KEPERLUAN ASAS

Pengguna berhak untuk mendapat keperluan asas bagi meneruskan kehidupan yang memuaskan seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, kesihatan, pendidikan, kemudahan awam, air dan sanitasi.

2. HAK UNTUK MENDAPAT BARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG SELAMAT

Pengguna berhak untuk dilindungi daripada barangan, proses pengeluaran dan perkhidmatan yang boleh membahayakan kesihatan atau kehidupan.

3. HAK UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT

Pengguna berhak untuk diberitahu fakta-fakta yang diperlukan bagi membolehkan mereka membuat pilihan yang tepat dan dilindungi daripada pengiklanan serta pelabelan yang tidak jujur atau mengelirukan.

4. HAK UNTUK MEMBUAT PILIHAN

Pengguna berhak untuk memilih daripada pelbagai barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan pada harga yang kompetitif dan jaminan kualiti yang memuaskan.

5. HAK UNTUK MENYUARAKAN PENDAPAT

Pengguna berhak untuk bersuara bagi memastikan kepentingan pengguna mendapat pertimbangan sewajarnya dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar kerajaan, serta dalam pembangunan barangan dan perkhidmatan oleh pengeluar.

6. HAK UNTUK MENDAPAT GANTI RUGI

Pengguna berhak untuk mendapat penyelesaian yang adil termasuk pampasan bagi pembelian barangan yang mempunyai perihal dagangan yang mengelirukan, kurang bermutu atau perkhidmatan yang tidak memuaskan.

7. HAK UNTUK MENDAPAT PENDIDIKAN PENGGUNA

Pengguna berhak untuk mendapat pendidikan dan kemahiran yang diperlukan bagi membolehkan mereka membuat pilihan yang bijak dalam pembelian barangan dan perkhidmatan, serta mengamalkan hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengguna.

8. HAK UNTUK HIDUP DALAM ALAM SEKITAR YANG SIHAT DAN SELAMAT

Pengguna berhak untuk hidup dan bekerja dalam alam sekitar yang bersih, sihat dan tidak berbahaya kepada generasi masa kini serta generasi akan datang.

images (1)

Apakah Perkara Yang Perlu Diteliti Oleh Seseorang Pengguna Semasa membeli Sesuatu Barang?

 • Tempat asal barangan/produk, termasuk nama dan alamat pengilang, pengimport, penjual borong, ejen atau pengedar, kumpulan barangan, nombor model/stok dan  tanda perniagaan.
 • Tarikh produk dikilangkan dan tarikh luput
 • Berat minimum, kuantiti, amaun atau muatan barang-barang.
 • Penerangan umum tentang produk termasuk kandungan, kapasiti, panduan penggunaan dan batasannya
 • Penerangan khusus tentang kandungan produk seperti senarai, nisbah dan khasiat bahan-bahan.
 • Kualiti atau keupayaan produk misalnya tanda kelulusan, gred dan sebagainya. (contoh: SIRIM, Suruhanjaya Tenaga).
 • Terma-terma khusus mengenai jualan termasuk harga cadangan, diskaun dan tawaran istimewa.
 • Maklumat khusus seperti amaran, peraturan-peraturan kecemasan untuk golongan pengguna tertentu (contoh: kanak-kanak).

Aduan Pengguna

 • Menerima aduan daripada pengadu melalui telefon, laman web, surat dan datang sendiri ke Pusat Pengurusan Aduan Pengguna (PPAP).
 • Aduan disalurkan kepada agensi-agensi yang terlibat untuk diselesaikan. Dimaklumkan bahawa tidak semua aduan yang diterima di bawah bidang kuasa Kementerian untuk menyelesaikannya.

 Pengguna sering ditipu menerusi:

 • Penipuan Perkhidmatan
 • Penipuan Harga
 • Penipuan Transaksi Internet
 • Jualan Bahan Petroleum
 • Tiada Tanda Harga
 • Bengkel Kenderaan Bermotor
 • Pekhidmatan Telekomunikasi
 • Penipuan Gores Dan Menang
 • Penipuan Perjanjian Sewa Beli
 • Penyelewengan Jualan Lansung

Jika pengguna tidak berpuas hati dengan harga atau kualiti barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan, pengguna boleh merujuk kepada KPDNKK melalui:

 • Talian bebas tol (1-800-886-800)