Home > Home Post > Pengeluaran Getah Asli

Pengeluaran Getah Asli

screenshot_2 screenshot_3

Pengeluaran Getah Asli turun 3.2 peratus pada September 2016

Pengeluaran getah asli berkurang sebanyak 3.2 % pada September 2016 kepada 57,751 tan metrik berbanding Ogos 2016. Sektor kebun kecil merupakan penyumbang utama pengeluaran getah asli iaitu sebanyak 91.2 %.

Sumber dari : Jabatan Perangkaan Malaysia