Home > Info Pengguna > KPDNHEP Sasar 5 Agenda Teras Lindungi Pengguna

KPDNHEP Sasar 5 Agenda Teras Lindungi Pengguna

PUTRAJAYA, 3 FEBRUARI 2020 –  Lima agenda utama yang menjadi teras kementerian dalam tahun 2020 ini iaitu melaksanakan pendigitalan dalam sektor perniagaan, mengoptimumkan program subsidi, menginstitusikan data analitik sebagai asas pembuatan keputusan dan perlaksanaan dasar, program dan projek kementerian, mewujudkan eko-sistem perdagangan dalam negeri yang berdaya maju, berdaya saing dan mampan serta memperkasa Hak Pengguna.

Ini ditegaskan Menteri Perdagangan dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Majlis Ramah Mesra bersama Rakan Strategik Kepengunaan di Dewan Serbaguna KPDNHEP di sini petang ini.

“Program hari ini membuktikan teras agenda kelima bahawa kami fokus dan komited dalam memperkukuhkan perlindungan dan pendayaupayaan pengguna bagi tujuan kesejahteraan rakyat dan negara. Aktiviti penguatkuasaan yang berkaitan dengan kawalan harga, kawalan barangan, penyelewengan subsidi dan salah guna harta intelek umpamanya, sentiasa dipertingkatkan saban tahun.

“Pada tahun 2019 Kementerian telah meminda Akta Perlindungan Pengguna 1999 (Pindaan) 2019 yang melibatkan peningkatan had nilai bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia untuk mendengar kes-kes tuntutan daripada RM25,000 kepada RM50,000. Selaras dengan peningkatan nilai tuntutan, nilai penalti maksima apabila disabitkan denda untuk ketidakpatuhan kepada award TTPM juga telah dipertingkatkan.” ujarnya.

Hadir sama, Timbalannya, Tuan Chong Chien Jen, Ketua Setiausaha KPDNHEP, Datuk Seri Haji Hasnol Zam Zam Haji Ahamd, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha dan ketua-ketua agensi.

KPDNHEP juga dalam rangka menggubal Akta Kredit Pengguna bagi memastikan pengguna mendapat perlindungan dalam urusan kewangan seperti kadar faedah pinjaman, had kelayakan pemimjam serta lain-lain isu yang membelenggu peminjam.

Melalui Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara (NACCOL) yang merupakan salah satu platform utama negara bagi membincangkan isu kos sara hidup, kita dapat lihat  pelaksanaan Program Food Bank Malaysia, kad My100 dan My50 bagi tambang pengangkutan awam/tren/bas rapid KL/MRT/LRT/Monorel, penambahbaikan pelaksanaan skim kawalan harga musim perayaan, perwujudan kerjasama antara KPDNHEP dan Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA) dalam merangka program jualan barangan pengguna dan memastikan bekalan sentiasa cukup dan tidak menjejas harga barang.

KPDNHEP pada tahun 2020 ini akan memberi lebih tumpuan bagi memperkasa Program Food Bank Malaysia yang telah memberi manfaat kepada 531,567 isi rumah dan 12,251 pelajar Institut Penggajian Tinggi Awam (IPTA). Kementerian turut  menyasarkan tambahan sebanyak 123 buah universiti yang akan menyertai program ini bagi tahun ini.Pembukaan Pusat Pengumpulan dan Pengedaran (DC) di Bukit Angkat, Kajang serta di Bandar Bahru, Kulim akan memudahkan urusan pengumpulan serta pengedaran semua sumbangan dari pihak-pihak tertentu dalam menjayakan program yang diperkenalkan sejak Ogos 2018 lalu.

Mendepani era pendayaupayaan pengguna yang lebih mencabar pada masa akan datang, Kementerian akan memberi penekanan kepada pelaksanaan program-program kepenggunaan yang diterapkan dengan tema Penggunaan Mampan (sustainable consumption), selaras dengan tema bagi Hari Hak Pengguna Sedunia Tahun 2020. Ini kerana penerapan unsur penggunaan mampan dilihat masih tidak mencukupi, terutamanya dalam memastikan barangan yang memberikan kesan negatif kepada alam sekitar tidak lagi digunakan.

Sumber : Unit Komunikasi Korporat KPDNHEP

https://www.kpdnhep.gov.my/en/media-kpdnhep/berita-kpdnhep/berita-terkini/2020/563-kpdnhep-sasar-5-agenda-teras-lindungi-pengguna