Home > Pengguna

Tahukah Anda??

APAKAH HAK-HAK ANDA SEBAGAI PENGGUNA? 1. HAK UNTUK MENDAPATKAN KEPERLUAN ASAS Pengguna berhak untuk mendapat keperluan asas bagi meneruskan kehidupan yang memuaskan seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, kesihatan, pendidikan, kemudahan awam, air dan sanitasi. 2. HAK UNTUK MENDAPAT BARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG SELAMAT Pengguna berhak untuk dilindungi daripada barangan, proses pengeluaran dan perkhidmatan yang

Read More