Home > Visi & Misi

Visi & Misi

Visi MTPN

Mengkaji, menyelidik, mengoptimumkan dasar dasar dan undang-undang kepentingan pengguna dan peniaga.

 

Misi MTPN

Meningkatkan kesejahteraan dan mengukuhkan ekonomi pengguna, peniaga dan masyarakat dengan menggalakkan kecemerlangan dalam program pendidikan kepenggunaan dan perdagangan.

 

MTPN memenuhi misinya dengan 4 aktiviti berikut :

1.Mengkaji dan menyelidik pelbagai isu-isu kepenggunaan dan disiplin ekonomi yang memberi tumpuan kepada pengguna, peniaga dan masyarakat di dalam negara.

2.Mengadakan persidangan mengenai isu-isu kepenggunaan dan disiplin ekonomi dibentangkan dan dibincangkan pada pengguna, peniaga dan negara.

3.Anugerah yang mengiktiraf perkhidmatan di dalam bidang penyelidikan kepenggunaan.

4.Projek-projek khas yang menggalakkan pertukaran pendapat isu-isu kepenggunaan dan ekonomi di kalangan mereka yang berminat untuk pengguna, peniaga dan seluruh masyarakat.