Home > Home Post

Kunjungan Ke KPDNKK & Seksyen TTPM

TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA MALAYSIA LATAR BELAKANG TRIBUNAL Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) adalah suatu badan kehakiman bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 85, Bahagian XII Akta Pelindungan Pengguna 1999 dan mula berkuatkuasa pada 15 November 1999 Bahagian XII Akta mengandungi 37 seksyen berhubung dengan Tribunal Tuntutan Pengguna seperti keanggotaannya, bidang kuasa, prosiding, award-award

Read More

Tahukah Anda??

APAKAH HAK-HAK ANDA SEBAGAI PENGGUNA? 1. HAK UNTUK MENDAPATKAN KEPERLUAN ASAS Pengguna berhak untuk mendapat keperluan asas bagi meneruskan kehidupan yang memuaskan seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, kesihatan, pendidikan, kemudahan awam, air dan sanitasi. 2. HAK UNTUK MENDAPAT BARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG SELAMAT Pengguna berhak untuk dilindungi daripada barangan, proses pengeluaran dan perkhidmatan yang

Read More